Czytelnia

Kilka słów o psychoterapii

“Terapia, to taki sposób bycia z drugą osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój”
Rogers

Wbrew powszechnie panującym opiniom psychoterapia nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób chorych psychicznie. Przywykliśmy łączyć ją ze szpitalem psychiatrycznym, obłędem, utratą kontroli nad własnym życiem. Tymczasem terapia może pomoc (i pomaga) ludziom, którzy doświadczają trudności w życiu. Powody cierpienia mogą być bardzo różne od poczucia bycia zagubionym, nieważnym, pozbawionym wartości i szans na lepsze jutro, poprzez rozsypujący się związek, śmierć, uzależnienie, chorobę, lęki, fobie, trudne wydarzenia życiowe, objawy psychosomatyczne (kiedy ciało za pomocą choroby wyraża cierpienie duszy). Bez względu na powód, człowiek, który przychodzi do terapeuty, poszukuje zrozumienia, szacunku i bezpiecznego miejsca, by zająć się tym, co go gnębi. Istotnym czynnikiem jest także obiektywizm terapeuty i to, że nie stoi on po żadnej ze stron. Jego zadaniem nie jest ocena pacjenta, przeciwnie, psychoterapeuta stara się być lustrem, w którym pacjent może się bezpiecznie przejrzeć. Czasem przez całe lata zmagamy się z problemem, który wypowiedziany na głos – nagle przestaje nim być…

Psychoterapia pozwala zrozumieć z czego wynikają trudności, a także daje możliwość wsłuchania się i odnalezienia własnych potrzeb.

Proces ten rozpoczyna się konsultacją – wstępnym spotkaniem, na którym pacjent może opowiedzieć o tym, w jakiej sprawie przychodzi, z czym ma kłopoty i co chciałby w wyniku terapii (jeśli zdecyduje się ją rozpocząć) zmienić. Zadaniem psychoterapeuty jest wstępne rozpoznanie problemów, stworzenie hipotezy dotyczącej ich przyczyn i określenie celów terapeutycznych, nad którymi pacjent mógłby zacząć pracować. Omawia wszystkie te kwestie z pacjentem poszukując wraz z nim optymalnych rozwiązań. Ta rozmowa jest także okazją, by terapeuta mógł sprawdzić gotowość pacjenta do zmian oraz jego motywacje do pracy, ponieważ terapia bywa procesem niezwykle trudnym, dla niektórych bolesnym. Można ją porównać do oczyszczania rany, by przygotować ją do zagojenia się.

Następnie terapeuta oferuje formę pomocy, która według niego będzie pacjentowi najbardziej pomocna i efektywna. Na każdym etapie pracy pacjent ma możliwość i prawo omawiania przebiegu terapii ze swoim psychoterapeutą.

Zajmując się tym, co bolesne, lecząc przyczyny cierpienia, umożliwiamy sobie dalszy rozwój, lepsze relacje z ludźmi i niewątpliwie bardziej świadome, satysfakcjonujące życie.